Rok 2023

1. Bilans jednostki za 2023 r.

2. Rachunek zysków i strat jednostki 2023 r.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 r.

4. Informacja dodatkowa 2023 r.

5. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2023 r. RB-27S

6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2023 r. RB-28S

 

Rok 2022

1. Bilans za 2022 r.

2. Informacja dodatkowa 2022 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki 2022 r.

4. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2022 r. RB-27S

5. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2022 r. RB-28S

6. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022 r.

 

Rok 2021

1. Bilans za 2021 r.

2. Informacja dodatkowa 2021 r.

3. Rachunek zysków i strat jednostki 2021 r.

4. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2021 r. RB-27S

5. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2021 r. RB-28S GMWMK

6. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2021 r. RB-28S ERASMUS+

7. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2021 r. RB-28S PPWMK

8. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 r.

 

Rok 2020

1. Bilans za 2020 r.

2. Rachunek zysków i strat za 2020 r.

3. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S

4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S M

5. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S

6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S P

7. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 r.

 

Rok 2019

1. Bilans za 2019 r.

2. Informacja dodatkowa za 2019 r.

3. Rachunek zysków i strat za 2019 r.

4. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019 r.

5. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ERASMUS+ za 2019 r.

6. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych GMWMK za 2019 r.

7. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych PPWMK za 2019 r.

8. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.

 


Udostępniający: Donata Mieloch
Wytwarzający/Odpowiadający: Donata Mieloch
Czas udostępnienia: 2024-04-22 12:00
Czas wytworzenia: 2024-04-22 12:00
Czas ost. modyfikacji: 2024-04-22 12:15