1. Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie Dz. U. z 2011r., nr 123, poz. 689.

W instrukcji omówione są m.in. zasady obiegu akt, załatwiania spraw i prowadzenia składnicy akt.

 

2. Wszystkie akta przechowywane w komórce organizacyjnej po ich załatwieniu przekazuje się do składnicy akt.

 

3. Rejestry udostępniane są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.

 

 


Udostępniający: Ryszard Maciejewski
Wytwarzający/Odpowiadający: Ryszard Maciejewski
Czas udostępnienia: 2015-02-16 10:51
Czas wytworzenia: 2015-02-16 10:51
Czas ost. modyfikacji: 2015-04-29 10:03