Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

 

Organem prowadzącym placówkę jest: Urząd Miasta Kalisza.

 

Organem nadzoru pedagogicznego jest: Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

Działalność szkoły regulują poniższe akty prawne dostępne na stronie http://www.bip.men.gov.pl/ oraz statut szkoły.

 

 


Udostępniający: Ryszard Maciejewski
Wytwarzający/Odpowiadający: Ryszard Maciejewski
Czas udostępnienia: 2015-02-16 10:56
Czas wytworzenia: 2015-02-16 10:56
Czas ost. modyfikacji: 2015-05-04 12:11