Załączniki:

1. Zasady udostępniania informacji publicznej.pdf

 

Wymagane dokumenty do złożenia:

 - wniosek o udzielenie informacji publicznej złożony w sekretariacie szkoły.

 

Termin rozpatrzenia wniosku:

  - nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

 Jednostka odpowiedzialna za realizację wniosku:

  - komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację wniosku, której dotyczy wnioskowana informacja.

 

Dodatkowa opłata:

  - w sytuacji, gdy szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku, za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty. W takim przypadku wnioskodawca będzie poinformowany o wysokości stosownej opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

 

Tryb odwoławczy:

  - w przypadku odmowy przez komórkę organizacyjną udostępnienia informacji publicznej, wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 

Podstawa prawna:

  - ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

 

 

 


Udostępniający: Ryszard Maciejewski
Wytwarzający/Odpowiadający: Ryszard Maciejewski
Czas udostępnienia: 2015-02-16 09:34
Czas wytworzenia: 2015-02-16 09:34
Czas ost. modyfikacji: 2015-04-29 10:05