Dyrektor Szkoły:

mgr Anna Narewska

 

Wicedyrektorzy:

mgr Zbigniew Miśkiewicz

dr Grzegorz Wieczorek

 

Organami szkoły są:

     Dyrektor szkoły,

    Rada Pedagogiczna,

    Rada Rodziców,

    Samorząd Uczniowski.

 

Ich kompetencje zostały określone w Statucie Szkoły.

 

 


Udostępniający: Ryszard Maciejewski
Wytwarzający/Odpowiadający: Ryszard Maciejewski
Czas udostępnienia: 2015-02-16 09:36
Czas wytworzenia: 2015-02-16 09:36
Czas ost. modyfikacji: 2015-04-29 10:01